VÍTEJTE V GALERII
Galerie je členěna do několika oblastí podle techniky.
Kliknutím na název příslušné oblasti se dostanete do virtuální galerijní chodby, kde se můžete procházet podél jednotlivých obrazů a prohlížet si je.
Na konci každé chodby je odkaz na další oblast tvorby, pokud chcete přejít rovnou do jiné oblasti, použijte odkaz v záhlaví galerie.

Podél obrazů se můžete pohybovat pomocí posuvníku pod galerií.
U každého díla je uveden jeho název, technika, rozměry v cm a cena. Díla u kterých není cena uvedena jsou buď neprodejná, nebo jsou již prodána.
Kliknutím na obrázek nebo název díla se zobrazí jeho větší náhled v samostatném okně, které potom zavřete kliknutím na křížek v pravém rohu, nebo kliknutím na obrázek.

Přeji vám příjemné zážitky a doufám, že se vám budou vystavená díla líbit.